Belastingsaangifte

Hoe je belastingen aangeeft in Spanje

Belastingsaangifte

Als je een inkomen hebt in Spanje, of je nu een werknemer bent, een zelfstandige, met pensioen, werkloos, inwonend of niet-inwonend, moet je een belastingsaangifte doen.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Je moet bijvoorbeeld geen aangifte doen als je een werknemer bent en je verdient minder dan een bepaald maximum. Toch dien je een dossier bij te houden met alle verdiensten en moet je nagaan bij het belastingskantoor of je toch geen aangifte moet doen.

Als je verdiensten hoger zijn dan deze niveaus moet je een aangifte doen – en zowel jij en de adviseur hebben de verantwoordelijkheid. Je kan een formulier bekomen bij het belastingskantoor of van een tabakswinkel (estanco), waar het verkocht wordt aan een goedkope prijs.

Verschillende soorten belastingsformulieren

Er zijn 3 soorten formulieren; een afgekorte aangifte (declaración abreviada), Formulier 103, dat men gebruikt wanneer je pensioeninkomsten of investeringen moet aangeven dat al onderworpen zijn aan een taks; een eenvoudige aangifte (declaración simplificada), Formulier 101, dat gebruikt wordt indien je huurinkomsten hebt, zekere bedrijfs- en landbouwinkomsten of kapitale winsten van de verkoop of een huis waarbij de totale winst geherinvesteerd moet worden in een andere eigendom in Spanje; een gewone aangifte (declaración ordinaria), Formulier 100, dat bestemd is voor alle soorten inkomsten anders dan de bovenstaande en dit dekt alle bedrijfsactiviteiten en kapitaalwinsten.

Jammer genoeg is het formulier 13 pagina's lang en het meest complex van de drie voor de mensen die in Spanje willen wonen.

Hulp van het belastingskantoor

Een soort computerprogramma genoemd; 'the Personal Income Tax Return Help Progamme' (Programa de Ayuda a la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas/PADRE), aangeboden door jouw boekhouder of het belastingskantoor, helpt je bij het correct aangeven van de belastingen. Er wordt beweerd dat het systeem eenvoudig, veilig en te betrouwen is omdat het door het belastingskantoor zelf geschreven is.

Om het PADRE systeem gebruiken kan je naar het belastingskantoor gaan. Daar zal het personeel je helpen bij het ingeven van de informatie in het computerprogramma. Als je dit systeem gebruikt voor je aangifte zal je een terugbetaling ontvangen als een soort promotie van het systeem. Je maakt best een afspraak met het plaatselijke belastingskantoor op het nummer: 901 223 344. In gebieden waar er veel buitenlanders vertoeven kan het zijn dat een staflid je bedient in het Engels. Reken hier echter niet op.

Wanneer je naar het belastingskantoor gaat voor je afspraak, zorg dan dat je de volgende documenten bij de hand hebt; bankafschriften met je ontvangen intrest; bewijzen van aandelen, beleggingen, eigendom in Spanje of in het buitenland; aangiften voor de betaling van belastingen in een ander land; je paspoort; verblijfsvergunning en het NIE certificaat. Op deze website  kan je verdere info in het Engels vinden over het PADRE systeem.

Je kan ook vragen aan je bank of zij beschikken over een PADRE programma. Indien wel, kan een staflid je bijstaan met het maken van je aangite. Als je takspositie complex is of als je hulp wenst van een expert, kan je best een belastingsadviseur raadplegen. Velen hebben toegang tot het PADRE programma en rekenen een bedrag van 35 euro aan voor een eenvoudige aangifte en een bedrag van rond de 60 euro voor een complexere aangifte.

Deadlines voor de belastingsaangifte

Het Spaanse belastingsjaar begint op 1 januarit en eindigt op 31 december. Werknemers moeten hun aangifte doen tussen 1 mei en 20 juni van het komende jaar. Als je denkt recht te hebben op een terugbetaling is de deadline verlengt tot 30 juni. De inkomensbelastingen worden in achterstal betaald, dus voor het inkomen in 2005 zou je moeten aangeven tussen de datums in 2006. De zelfstandige dient elke 4 maand een aangifte te doen.

Bij een late betaling (zelfs één dag) zal je een extra last van 20% moeten betalen, hoewel het mogelijk is om een betalingsuitstel te vragen. Als een adviseur zich bezig houdt met jouw belastingszaken, controleer dan of hij op tijd betaalt en of hij bewijzen ontvangt voor zijn betalingen. Indien hij dit niet doet, ben jij aansprakelijk voor de boete.

Tracht de kopies van jouw belastingsaangiftes van de laatste 5 jaar bij te houden. Dit is trouwens de maximumduur dat de aangiftes onderworpen zijn aan een controle van de overheid belasting. Na 5 jaar kan men de onbetaalde taksen niet meer ontvangen.

Werknemers

Als je een werknemer bent, is je persoonlijke inkomensbelastings situatie relatief eenvoudig. Jouw werkgever houdt de relevante belastingsbijdrage in (ook bronbelasting genoemd) doorheen het belastingsjaar, zodat je niks meer hoeft te betalen. Recente verbeteringen in het systeem houden in dat dit bedrag berekend wordt zodat het zoveel mogelijk overeenkomt met je belastingsverplichting en toekenningen. Zelfs als je voor een werkgever werkt en je inkomensbelasting wordt afgetrokken van je salaris, ben jij verantwoordelijk voor het invullen van je belastingsaangiftes en niet je werkgever. Het nationale taksagentschap berekent wat jouw bezittingen zijn en waarop je recht hebt. Zij sturen jou een formulier (105). Dit formulier moet je controleren, tekenen en terugsturen. Terugbetalingen waarop je recht hebt worden gedaan voor eind april.

Zelfstandigen

Als zelfstandige heb je verschillende boekhoud- en belastingsverplichtingen tegenover je werknemer. Er zijn 2 soorten taksregimes. Je gaat naar het dichtsbijzijnde belastingskantoor van waar je werkt en je vult het Formulier 037 in. Dit formulier krijgt een stempel van het belastingskantoor en zal bevestigen hoe je je belastingen zal betalen.

Indien je een eenmanszaak hebt zonder een specifieke bedrijfsentiteit (SL of SA), betaal je waarschijnlijk taksen onder het modulos systeem (deze beslissing werd genomen door het belastingskantoor en jijzelf hebt er geen zeg in!). Bij dit systeem schat het belastingskantoor wat je aan inkomen hebt en het bedrag van de belastingen dat je betaalt om het kwartaal hangt hiervan af. Het voordeel hierbij is dat je niet de boekhouding moet doen noch de facturen van de BTW. Je dient simpelweg een aangifte in op het einde van het financieel jaar.

Bij het tweede systeem doe je betalingen volgens het standaard systeem, gekend als de onmiddellijke schatting (estimación directa). Dit betekent echter wel dat je per kwartaal een belastingsaangifte moet doen en een dubbele boekhouding moet houden of een boekhouder aanwerven die dit voor jou doet. Bij het direct schattingssysteem betaal je minder als je minder verdient. Je kan veranderen van een modulos systeem naar een direct schattingssysteem na een jaar.

In elk geval moet je de inkomensbelasting betalen die je verschuldigd bent op hetzelfde tijdstip dat je de aangifte doet. Je kan oftewel het hele bedrag betalen wanneer je het formulier indient of 60% met de aangifte en het resterende bedrag op 5 november. Je kan de aangifte meenemen naar het belastingskantoor en daar betalen. Ook kan je de aangifte bewaren en onmiddellijk te betaling uitvoeren bij een aangeduide bank in de buurt. De betaling bij het belastingskantoor dient te gebeuren in cash (kijk uit voor zakkenrollers!). Als er geen betaling vereist is moet je toch de aangifte bewaren.

De meeste zelfstandigen betalen uiteindelijk te veel belastingen, aangezien hun betalingen per kwartaal vastgesteld zijn op 20% van hun verdiensten, waarbij ze recht hebben op een korting. Als je denkt dat dit het geval is, kan je een vermindering aanvragen op hetzelfde tijdstip van de aangifte. Als je te weinig betaald hebt zal je een factuur toegestuurd krijgen met het verschuldigde bedrag.

Vermogensbelasting

Dit is gekend als Impuesto Extraordinario sobre El Patrimonio maar meestal gebruikt men de term 'patrimonio'. Dit is een regionale belasting die men extra moet betalen op de inkomensbelasting (en op hetzelfde tijdsip). Deze belasting wordt geheffen op zowel inwonenden als niet-inwonenden, alhoewel het niet-inwonenden anders aantast.

  • Inwonenden: Als je in Spanje woont is je aansprakelijkheid gebaseerd op de waarde van al je bezittingen wereldwijd. Dit omvat: eigendom, voertuigen, activa voor je zaak, cash op een bankrekening, juwelen, aandelen en beleggingen en alles wat bijdraagt tot jouw rijkdom. Je moet je recentste bankrekeninguittreksels tevoorschijn halen met je ontvangen intrest en bedrag erop.
  • Niet-inwonenden: Deze moeten enkel hun eigendom en bezittingen in Spanje aangeven. Zij hebben geen recht op een belastingsaftrek tegen vermogensbelasting. De bovenstaande belastingstarieven zijn van toepassing.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: