Bijkomende belastingen

Belasting op kapitaal winsten en BTW

Bijkomende belastingen

Naast de inkomens- en ondernemingsbelasting zijn er een para bijkomende belastingen. De volgende tekst geeft je een overzicht.

Belasting op kapitaal winsten

Belasting op kapitaal winsten (Impuesto sobre Incremento de Patrimonio de la Venta de un Bien Inmeuble) moet betaald worden op de winst van de verkoop van bepaalde activa in Spanje – en niet alleen eigendom. Bovendien moet je deze belasting (CGT)ook betalen wanneer je winst maakt op de verkoop van antiek, kunst en juwelen, aandelen en beleggingen en eigendom en zaken.

Let erop wanneer je een eigendom of zaak aankoopt dat je aankoopprijs op het verkoopcontract (escritura) niet te laag is. Hoewel het te laag aangeven wettelijk verboden is, komt het regelmatig voor in Spanje. Er wordt dan een te lage prijs op de escritura weergegeven van de verkoper zodat hij zo weinig mogelijk CGT dient te betalen wanneer hij het goed verkoopt. Hierin begint echter verandering te komen aangezien de regering de belastingen inzamelt. Laat je niet vangen. Als jij als koper akkoord gaat met de te lage waarde, ben je zelf de verliezer. Wanneer je iets verkoopt en hebt meer kapitaalwinsten geboekt, zal je ook meer belastingen moeten betalen. Je zult waarschijnlijk niemand vinden die je bedrijfspand zal verkopen als je weigert een compromis te sluiten over de aangegeven waarde. Vraag raad aan je advocaat om een bevredigend compromis te sluiten.

Er zijn bepaalde gevallen waarbij je niet onderworpen bent aan belasting op kapitaalwinsten. Als je een inwoner bent van Spanje en je bent 65 jaar of ouder, betaal je geen CGT. Inwoners onder de 65 jaar zijn ook uitgesloten van deze belasting op voorwaarde dat de eigendom dat ze verkopen hun voornaamste woonplaats is. Ze hebben er bijvoorbeeld 3 jaar gewoond en ze zijn van plan om een andere woning te kopen in Spanje binnen de 3 jaar.

Overdrachtsbelasting op eigendom

Als je wettelijk een zaak incorporeerd of een huis koopt, zal je onderworpen worden aan een regionale belasting, gekend als Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentadas, op de volgende soorten overdrachten:

  • Bedrijfsoverdracht – Je moet 1% van de storting bij de bank betalen, om je bedrijf te incorporeren, binnen de 30 dagen na incorporatie.
  • Fusies & Herwaardering – Je moet een overdrachtsbelasting betalen aan hetzelfde tarief op elke fusie of verhoging/ verlaging van het kapitaal.
  • Eigendoms & Grondoverdrachten – Bij de verkoop van eigendommen moet je overdrachtsbelasting betalen. Het bedrag is meestal 6% van de aangegeven aankoopprijs in het contract, hoewel het varieert van de ene tot de andere gemeenschap. Denk eraan dat alle partijen mogelijk een lagere waarde willen aangeven dan de echte waarde om de belasting te verlagen. Als de aangegeven waarde aanzienlijk lager is dan verwacht kan je een zware boete verwachten. Vraag raad aan je advocaat en vraag hem om de gemiddelde marktwaarde voor de eigendom dat je wenst te kopen na te kijken bij het belastingskantoor. Als je een nieuwe eigendom koopt zal je geen overdrachtsbelasting moeten betalen maar wel 7% van de aankoopprijs in de vorm van BTW, aangezien het beschouwd wordt als een bedrijfstransactie tussen jou en de bouwheer.

Zegelrechten

Zegelrechten moeten betaald worden als je bepaalde documenten tekent in het bijzijn van een notaris (deze zijn gekend als actos jurididicos documentales). Dit moet gebeuren bij de incorporatie van je bedrijf of als je een eigendom koopt waar er publieke aktes of registratiedocumenten bij betrokken zijn. Het tarief varieert volgens het soort transactie en de autonome regio. Gewoonlijk bedraagt het tarief tussen de 0,5 en 1%.

'Plus Valia'

Je moet ook een soort belasting betalen op de gestegen waarde van het land sinds de laatste verkoop. Dit hangt echter af van wat je koopt en hoeveel tijd er is verstreken sinds de laatste verkoop. De officiële waarde van het land is altijd lager dan de marktwaarde en je kan te weten komen hoeveel deze belasting is door een bezoekje te brengen aan het lokale belastingskantoor. Daar wordt er namelijk een dossier bijgehouden van elke eigendom en het personeel kan je vertellen wat de geschatte waarde van de grond is.

Eigendomsbelastingen

De Spaanse eigendomsbelasting (Impuesto sobre Bienes Inmeubles Urbana/Rustica or simply IBI) is een lokale belasting, gelijkaardig aan de tarieven in Groot-Brittannië. Deze belasting wordt betaald door inwoners en niet-inwoners en wordt gebruikt voor lokale diensten zoals straatwerken, onderwijs, culturele- en sport voorzieningen en administratie. IBI moet ook betaald worden op zowel zakelijke eigendom als op een woning. Indien je een handelspand huurt zou de huurbaas dit voor jou moeten betalen – zorg dat dit duidelijk beschreven is in je huurcontract. Controleer bij de aankoop van een eigendom of zaak dat er geen bijkomende belastingen verschuldigd zijn. Als er onbetaalde belastingen zijn, ben jij als nieuwe eigenaar aansprakelijk. De verkoper is nu ook verplicht om zijn laatste IBI bewijs te tonen. Dit document bewijst dat zijn taksen up-to-date zijn.

Wanneer je een eigendom koopt, moet je dat registreren bij je lokale gemeentehuis binnen 2 maanden nadat je het contract getekend hebt. Er staat een boete op het niet voldoen van deze verplichting. De lokale regering is strenger geworden op degenen die niet registreren omdat ze kortgeleden een groot bedrag aan omzet verloren door ongeregistreerde eigendommen.

Je IBI is gebaseerd op de valor catastral, wat gelijkaardig is aan de geschatte waarde en is gewoonlijk rond 70% van de marktwaarde. Dit varieert aanzienlijk met de lokale regering. De waarde wordt berekend volgens de grootte en algemene schatting van de eigendom (luxueus, normaal of eenvoudig) en hoe dicht het is bij diensten, faciliteiten en straten. In het algemeen zijn tarieven hoger in kustelijke gebieden en in villa wijken dan inlands, aangezien de diensten gewoonlijk beter zijn. Het tarief van de belasting is gewoonlijk 0,5% van je katastrale waarde voor stedelijke eigendommen en 0,3% voor landbouweigendommen. Zorg ervoor dat je dit controleert aangezien tarieven lokaal vastgesteld worden en kunnen variëren volgens de uitgaven van de lokale regering (en schulden!).

Bezoek je lokale gemeentehuis en zoek uit wat je moet betalen en wanneer. Sommigen sturen rekeningen, maar velen niet. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de belastingen op tijd betaald. Als de taksen niet op tijd betaald zijn zullen er extra lasten bijkomen. Gewoonlijk betaal je dan tussen 10 en 20% plus een intrest en inzamelingskosten, afhankelijk van hoe laat de betaling is. Sommige gemeentehuizen hebben een systeem waarbij er kortingen worden gegeven om inwoners aan te moedigen hun rekeningen vroeg te betalen.

Indien je in een gebied woont met een hoge buitenlandse bevolking, kan je gemeenhuis mogelijk een departement hebben voor buitenlanders. Dit departement beschikt over medewerkers die je advies geven in je eigen taal over de beste betaalwijze. De data van betaling varieert met de lokale raad, maar je hebt gewoonlijk 2 maanden de tijd om een rekening te betalen. Je betaalt het belastingsloket gewoonlijk in cash, hoewel je soms kan betalen met een kredietkaart. Controleer de betalingsmethodes voor je gaat.

Inzameling van huisvuil & taksen voor afvoer

Taksen voor huisvuil en afvoer (basura y alcantarillado) moeten jaarlijks betaald worden door zowel inwonenden als niet-inwonenden die een eigendom bezitten. Het heeft niks te maken met IBI en varieert volgens de grootte van de eigendom of zaak, de locatie en het bedrag aan vuilnis dat je maakt. Je betaalt ongeveer tussen 150 euro en 200 euro per jaar.

Belasting op de Toegevoegde Waarde

Als je zelfstandig bent moet je je registreren voor BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido/IVA), ongeacht je omzet. De BTW is van toepassing in heel Spanje en de Balearen, maar niet in Ceuta en Melilla of noch de Canarische Eilanden. Daar is namelijk een lagere taks van toepassing. De standaardwaarde van de BTW is 16%, alhoewel er lagere tarieven zijn. Sommige dingen zijn uitgesloten van BTW, zoals privé-eigendom, export, verzekering en financiële diensten. De overbrenging van een zaak is uitgesloten van BTW, op voorwaarde dat de koper de bestaande zaak verder zet. BTW is van toepassing op aangekochte goederen buiten Spanje en als je goederen of diensten levert moet je BTW toevoegen op je facturen.

Je moet je registreren voor BTW bij de belastingsautoriteiten op hetzelfde tijdstip wanneer je je identificatie nummer aanvraag voor de belastingen (CIF). Dit nummer moet op alle facturen staan voor diensten of goederen die je voorziet. Het best hou je kopies bij en dossiers van BTW dat je betaald hebt op aankopen. Je bent verplicht om gedetailleerde rekeningen bij te houden en per kwartaal een BTW-aangifte te doen – tenzij de jaarlijkse omzet van je zaak hoger is dan 6 miljoen euro. In dat geval moet je een maandaangifte doen.

Men kan netto goederen en diensten aanbieden, zoals in andere landen op voorwaarde dat je cash betaald. Dit is echter illegaal maar als je BTW geregistreerd is, is er geen voordeel aangezien je de BTW kan terugeisen.

Wegenbelasting

Spaanse auto's die geregistreerd zijn moeten wegenbelasting (Impuesto de Circulación) betalen. Dit moet jaarlijks aan het gemeentehuis betaald worden en de kosten hangen af van de maak en de grootte van je voertuig. Je zal ongeveer 85 euro moeten betalen voor een gemiddelde wagen. Wanneer je een nieuwe wagen koopt een belasting moeten betalen bij de aankoop. Neem het ontvangstbewijs van je auto mee naar het gemeentehuis en laat het registreren voor de wegenbelasting.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: