Fiscaliteit

Het Spaanse belastingssysteem

Fiscaliteit

Vooraleer je een zaak in Spanje start of een job uitvoert is het belangrijk dat je weet wat jouw belastingsverplichtingen zijn. Je raadpleegt best een belastingsadviseur die vertrouwd is met de belastingswetten zowel in je thuisland als in Spanje, voor je beslissingen neemt en voor je naar Spanje verhuist.

Op die manier kan je je goed voorbereiden op de verhuis en hopelijk verminder je zo jouw belastingsverplichtingen in beide landen. Je dient ook het belastingskantoor in je thuisland te verwittigen van de verhuis naar het buitenland gezien je misschien recht hebt een terugbetaling van taksen, hoewel dit afhangt van verschillende factoren.

Het 'Inland Revenue ' in Groot-Brittannië heeft een centrum voor niet-inwonenden, dat je de nodige info kan bezorgen. Ze zullen echter bewijzen nodig hebben van je verhuis naar het buitenland en je moet hen het formulier P85 verschaffen, dat door hen moet ingevuld worden. Je kan dit best doen met de hulp van jouw belastingsadviseur aangezien het formulier ertoe zal dienen om te beslissen waar je zal verblijven in Spanje vanwege belastingsredenen.

De 'Inland Revenue' kan je ook advies geven over jouw belastingssituatie in het algemeen en enige dubbele belasting overeenkomst dat je land heeft met Spanje. Dubbele belasting overeenkomsten zijn er om te vermijden dat je in de twee landen tergelijkertijd belastingen zou moeten betalen. Het is dus belangrijk dat je dit goed controleert.

Twee goede informatiebronnen over belastingskwesties zijn de website voor het Spaanse Ministerie voor Industrie, Toerisme en Handel  (beschikbaar in het Engels) en de website van het Spaanse kantoor voor Koophandel in de US  (ook beschikbaar in het Engels). Beide websites zijn nuttig wanneer je zoekt naar belastingskwesties.

Belastingsniveaus in Spanje

De belastingen waren zeer laag in Spanje in de jaren 60 en 70 waarbij belastingontduiking frequent voorkwam. Hoewel er de laatste jaren stijgingen waren, horen de Spaanse inkomensbelastingen nog steeds bij de laagste in Europa. Bovendien zijn er ook belastingsverleningen voor zowel bedrijven als individuele personen, afhankelijk van de toestand.

De belastingsautoriteiten begonnen ook in te zien dat onefficiënte en compliceerde taksinzameling hen hopen geld kost!

Vervolgens zijn er vele belastingshervormingen geweest de laatste paar jaar. Deze zijn er om het de belastingsbetaler gemakkelijker te maken en om de fraude te verminderen. Als je de belastingen niet aangeeft zijn er nu ook zwaardere straffen. Er staan grote straffen op inbreuk van de belastingswetgeving en op belastingsontduiking. Alhoewel er nog vele fiscale nomaden (deze die erin slagen te vermijden dat ze inwonende zijn van een bepaald land vanwege belastingsredenen) zijn in Spanje, ondervinden ze un meer moeilijkheden bij het vermijden van de belastingen te betalen. Als je denkt dat je aan belastingen kunt ontsnappen door naar Spanje te verhuizen, vergeet het dan maar!

Boekhouders en financieel adviseurs

Spanje is echter niet anders dan een ander land in de zin van dat er manieren bestaan om te profiteren van het wettelijk systeem. Eens je van start gaat met je plannen en na je begonnen bent met je zaak, zal je moeten controleren of je up-to-date bent met de belastingsvereisten. Om deze redenen zou je beroep moeten doen op een financieel adviseur of boekhouder. Je advocaat kan misschien een boekhouder aanraden of je kan mensen ook vertrouwen op hun aanbevelingen.

Vele buitenlanders laten hun belastingskwesties behandelen door een adviseur of boekhouder. Dit is verstandig vooral wanneer je Spaans niet vloeiend is. Een boekhouder kan overweg moet je eigen inkomensbelastingen en sociale zekerheidsbijdragen, de BTW en het aangifteformulier op het eind van het jaar. Het is van vitaal belang dat je weet wat andere mensen voor jou doen en in jouw naam (of de naam van het bedrijf).

Wettelijke- en financiële procedures laat je altijd over aan een gekwalificeerde expert. Maar wees wel op de hoogte van wat je boekhoudverplichtingen zijn.

Het ingewikkelde belastingssysteem

Het Spaanse belastingssysteem is nog steeds complex, ondanks de recente hervormingen. Het is belangrijk om te begrijpen dat een land op zijn eigen actief is op 3 niveaus: nationaal, regionaal en lokaal of gemeentelijk – vooral op vlak van belastingen. Nationale taksen worden geheffen op het Spaanse centrale belastingsagentschap van de regering, de 'Agencia Estatal de Administración Tributaria '. De website bevat nuttige informatie maar is grotendeels in het Spaans. Het hoofdkwartier is gevestigd in Madrid. De centra voor belastingsinzameling zijn gesitueerd in de provinciale hoofdstedelijke steden. De regionale taksen worden geheffen door autonome gemeenschappen en lokale taksen door de gemeentelijke overheid.

Als je het geluk hebt om in de provincie Alicante te wonen, kan je veel hulp en advies verkrijgen over alle soorten takskwesties zowel lokaal als regionaal. Men krijgt ook advies over de betaling van de lokale taks (IBI), de taksen op economische activiteiten (IAE) en de registratietaks van voertuigen (IVTM), van de organisatie SUMA, dat deel uitmaakt van de provincieraad van Alicante. 'SUMA' noemt zichzelf een autonome organisatie voor belastingsmanagement in Alicante en heeft als doelstelling de betaling van belastingen te vereenvoudigen! Je kan veel nuttige info vinden op de website van 'SUMA ' (in het Engels, Spaans en Valenciaans), ook al woon je niet in Alicante. Controleer echter wel of het op jouw regio van toepassing is. 'SUMA' heeft ook een telefonische dienst voor vragen (965 148 461). Deze is beschikbaar van 9am tot de middag op maandag, woensdag en vrijdag in het Engels, Frans en Duits.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: