Een bestaande zaak kopen

Naar wat uit te kijken

Een bestaande zaak kopen

Als je geen bedrijf wilt starten van bij het begin is een bestaand bedrijf overkopen een goede optie, zeker wanneer je overweegt om een winkel, bar of restaurant uit te baten.

Hopelijk heeft de zaak al een behoorlijk aandeel klanten en beschikt ze over de relevante vergunningen. Het enige wat je moet doen is de eigendom gaan veranderen bij je lokaal gemeentehuis en dan verder bouwen op een bestaande zaak.

Alles is misschien niet zo zoals het lijkt! Tracht te weten te komen waarom de eigenaars hun zaak verkopen, vooral wanneer de prijs aanzienlijk lijkt. Bloeiende zaken worden niet zomaar verkocht aan een goedkope prijs zonder een goede reden. Je zal geen winsten boeken indien je een zaak koopt dat slecht gerund werd en dat een slechte reputatie heeft. Laat het bedrijf schatten en praat met de huidige eigenaars over de reden van verkoopt. Is de concurrentie te groot of zijn er plannen om een bedrijf dichtbij te vestigen dat jouw zaak kan aantasten? Vraag aan je advocaat om de bouwvergunning te controleren op mogelijke concurrentie of andere zaken die een negatief effect kunnen hebben op jouw winsten.

Een ander mogelijk nadeel is dat je het personeel van de vorige eigenaar overneemt en dat je onderworpen bent aan de sociale zekerheidsverplichtingen die de vorige uitbater had. Laat je advocaat de verschillende soorten contracten van het personeel controleren, aangezien jij voor hen verantwoordelijk zal zijn. Kijk ook of er geen conflicten zijn bij het personeel. De vorige eigenaar en jij zijn verantwoordelijk voor de eisen gemaakt voor de verkoop en tot 3 jaar erna.

Aankoopprocedure

De procedure voor het kopen van een zaak is hetzelfde als voor een woning alhoewel je voorzichtig dient te zijn. Je moet gewoonlijk 10% betalen als een soort vertrouwelijkheidspremie. Als alles volgens plan verloopt tussen de 30 en 60 dagen later. De betaling van een borgsom verzekert dat de zaak van de markt is genomen terwijl de wettelijke controles worden uitgevoerd. Tracht een bewijs te bekomen van de betaling en dring erop aan om de waarborg te storten op een klantenrekening tot de verkoop is voltooid, bij voorkeur door een agent of manager dan door de verkoper.

Dit is echter wel belangrijk aangezien de wettelijke controles kunnen aantonen dat de verkoper het recht niet heeft om zijn zaak, erfpacht of eigendom te verkopen. Eens je de waarborg betaald hebt zal de verkoper de akte (escritura), kopie van de leasing of een prijsofferte overhandigen aan de advocaat. Op die manier kan je advocaat controleren bij het Land Register of dat de verkoper de wettelijke eigenaar of erfpachter is en wat de huurstatus is.

Je advocaat dient ook te controleren of alle vergunningen aanwezig zijn om wettelijk zaken te kunnen doen (zie onderaan). Het belangrijkste aspect is dat hij controleert of er geen schulden zijn verbonden aan de zaak of eigendom en dat er geen conflicten zijn bij het personeel. Wanneer je in Spanje een eigendom of zaak koopt of least ben je ook verantwoordelijk voor de schulden, het personeel en de verplichtingen inzake sociale zekerheid.

Als er problemen zouden zijn met het contract die je niet onder controle hebt (vb. de verkoper heeft geen recht om te verkopen, de zaak heeft geen vergunningen of er zijn schulden of andere aansprakelijkheden dat niet ontmanteld zijn), zou je je waarborg moeten terugkrijgen.

Je kan enkel je waarborg verliezen als je van gedacht verandert zonder een goede reden. Als je advocaat alle belangrijke controles heeft uitgevoerd en als hij tevreden is, kan je voort gaan met de voltooiing op de overeengekomen datum op dewelke de schuld moet betaald zijn en je de sleutels moet krijgen.

Als je een leasing aangaat, zorg ervoor dat je je verantwoordelijkheden naleeft voor je het contract tekent. Tijdens de leasetermijn moet je alle lasten betalen zoals water, elektriciteit, telefoon en lokale bedrijfstaksen.

Vergunningen

Één van de voornaamste voordelen van het kopen van een bestaand bedrijf is dat je sneller kan beginnen ondernemen omdat de reeds aanwezige vergunningen verder blijven gelden. Je zal enkel de naam op de vergunning moeten veranderen. Zolang de aard van de zaak niet verandert zal je niet moeten wachten voor vergunningsaanvragen. Een agent mag normaal gezien geen bedrijven verkopen die geen geldige vergunningen hebben, alhoewel sommige het jammer genoeg wel doen. Dit heeft als gevolg dat onwetende kopers hun zaken worden gesloten door de politie van zodra ze openen.

Als je een bedrijf koopt dat zaken doet moet je een openingsvergunning hebben, maar zorg ervoor dat je het ziet en dat je een kopie krijgt. Het moet vertoond worden of tenminste beschikbaar zijn in de bedrijfsruimte. Indien de huidige eigenaars er geen kan voorzien is de kans groot dat het bedrijf onwettelijk zaken doet.

De vastgoedmakelaar moet er voor zorgen dat het bedrijf alle relevante vergunningen heeft en je advocaat of manager moet nog eens dubbelchecken. Teken geen overeenkomst totdat je de vergunningen gezien hebt en totdat je over kopies beschikt.

Als het bedrijf zaken doet in afwachting van een vergunning moet dit met zorg gecontroleerd worden bij de regering – vooral voor de reden van uitstel. In sommige gevallen kan de zaak wettelijk te koop aangeboden worden zonder een vergunning. In dit geval moet je advocaat controleren of er geen mogelijke problemen zich kunnen voordoen en kan hij ook vragen naar een prijsverlaging.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: