Sociale Zekerheid

Het systeem van de Sociale Zekerheid in Spanje

Sociale Zekerheid

Als je werkt of je hebt je eigen zaak in Spanje ben je verplicht door de wet om sociale zekerheidsbijdragen te betalen. Aangezien de betalingen hoog zijn, zijn de voordelen fantastisch. Het systeem is veelomvattend en dekt een groot aantal verzekeringen.

De sociale zekerheid dekt alle medische verzorging, inclusief ziekte en moederschap; werkloosheid; pensioenen (de pensioenleeftijd in Spanje is 65 voor zowel mannen en vrouwen); schadeverlies; invaliditeit en dood. De betalingen van de sociale zekerheid verschillen volgens het feit of je een werknemer, een werkgever of een zelfstandige bent. Het systeem wordt hieronder uitgelijnt; verdere details kan je vinden op de website van de Sociale Zekerheid . Deze bevat veelomvattende info maar enkel in het Spaans. Er zijn details over de reguleringen en betalingen voor alle omstandigheden. Voor degene die een bedrijf starten is er een sectie genaamd Empresarios; de sectie zelfstandigen noemt Autónomos. De site voorziet ook de contactgegevens van alle kantoren van de sociale zekerheid doorheen het land.

Werknemers

Werknemers genieten de meeste voordelen binnen de sociale zekerheid aangezien een groot percentage van hun bijdragen betaald worden door hun werkgever. Het resterende bedrag wordt automatisch afgetrokken van hun salaris. Je bijdragen zijn gebaseerd op officiële minimale en maximale grenzen die vastgesteld zijn door de regering voor elk soort werk, gekend als de 'nómina'. Er zijn specifieke programma's binnen de sociale zekerheid voor bepaalde types van werk, zoals een zeeman, een ambtenaar, landbouwers, militair personeel en werkers in de koolmijnen. De meeste andere werkers behoren tot het algemene programma van de sociale zekerheid. Je werkgever zal je registreren voor sociale zekerheid voor je begint te werken.

Werkgevers

Als je je eigen zaak hebt en je werft personeel aan, moet je je registreren bij de sociale zekerheid voor je van start gaat met je zaak. Eens je dit gedaan hebt zal je een identificatienummer ontvangen van de sociale zekerheid en het belastingskantoor zal uitleggen wat jouw verplichtingen zijn. De werkgeversbijdragen voor het persooneel zijn hoog en natuurlijk moet het personeel ook zelf bijdragen.

Zelfstandige ondernemer

De zelfstandige behoort tot een ander stelsel van de sociale zekerheid, gekend als het régimen especial de autónomos (‘special’ betekent ‘duur’!). Je moet meer betalen aangezien je geen werkgever hebt dat voor jou betaalt. Je betaalt maandelijks een minimumbedrag, ongeacht je verdiensten, zelfs indien je niks verdient. De maximale bijdrage is ongeveer 2575 euro. Hoe meer je betaalt, hoe groter je pensioen zal zijn wanneer je in pensioen gaat. Je kan ook een bijkomend bedrag betalen voor tijdelijke ongeschiktheid/ ziekte.

Om een pensioen te ontvangen moet je tenminste 15 jaar bijdragen, waarvan tenminste 2 jaar in de laatste 15 jaar voor je pensioen. Het bedrag dat je ontvangt voor je pensioen wordt berekend volgens jouw bijdragen gedurende de laatste 8 jaar (gekend als de basis van verdiensten). Het is dus in je voordeel indien je hogere bijdragen levert gedurende die 8 jaar. Als je zelfstandige bent voor 2 aparte zaken, dien je 2 maal de bijdragen te betalen.

Je zal ongeveer de zelfde voordelen krijgen als een werknemer. Je krijgt echter geen toeslag voor werkloosheid als je ziek bent. Wanneer je je registreert voor de sociale zekerheid bij het lokale kantoor zal je een betalingsstrook krijgen zodat je je bijdragen onmiddellijk kan betalen via de bank. Een lijst van kantoren kan gevonden worden op de website van de Sociale Zekerheid .

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: