Boekhouding

Wat je nodig hebt

Boekhouding

De handelscode en de Ondernemingswet bevatten de Spaanse boekhoudregels. Deze regelgevingen verplichten alle ondernemingen om hun economische transacties bij te houden.

De Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España is het officiële boekhoudorgaan dat verantwoordelijk is voor de boekhoudstandaarden in Spanje. Het hele Spaanse boekhoudsysteem veranderde op 1 januari 2005 en de Spaanse bedrijven moeten nu overeenstemmen met de Internationale boekhoudstandaarden (IAS), om ze in lijn te brengen met de Europese reguleringen bij boekhoudprocedures. Je kan een kopie van het IAS bekomen bij het bestuur van de Internationale boekhoudstandaarden .

Voor je van start kan gaan moet je boeken voor de boekhouding bekomen. Deze boeken moet je meenemen naar het dichtsbijzijnde Handelsregister om ze te laten bestempelen en ze wettelijk te laten verklaren. Vraag ook advies over de vereiste boeken aan je boekhouder.

Naast boeken voor de boekhouding moet het bedrijf beschikken over een notulenboek (libro de actas), dat overeenkomsten bevat over de jaarlijkse algemene vergaderingen. Als je zaak een vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid moet je de bijdragen van iedere aandeelhouder opnemen in een 'libro de registros de socios'. Je zal ook een persoonlijk registratieboek nodig hebben (libro de matricula). Dit boek bewijst dat je personeel geregistreerd is bij het arbeidsreglement. Bij een audit moet dit boek kunnen voorgelegd worden.

Wanneer je een zaak start moet je een jaarlijks belastingsformulier archiveren. Dit moet voorgelegd worden binnen de 25 dagen van een 6-maandelijkse periode dat volgt op het einde van het fiscale jaar. Als je fiscale jaar bijvoorbeeld loopt van 1 januari tot 31 december moet je dat formulier archiveren voor die periode binnen de 25 dagen van 1 juni het volgende jaar. Daarbij moet je per kwartaal een betaling doen gedurende de eerste 20 dagen van april, oktober en december. Het vastgestelde bedrag dat je dient te betalen is 18% (of 25% als je omzet hoger is dan 6010121 euro).

Bij het voorleggen van de jaarlijkse omzet wordt het vooraf betaalde bedrag afgetrokken van het bedrag dat je bezit. Je moet ook jaarlijks een belastingsformulier, financiële statistieken en inventarissen voorleggen bij het Handelsregister. Een goede financiële adviseur zal de juiste en relevante boekhoudstukken in jouw plaats voorleggen.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: