Het kopen van een woning in planning-/bouwfase

Hoe doe je dit?

Het kopen van een woning in planning-/bouwfase

Bij het kopen van een niet voltooide woning vanaf een ontwerp, d.w.z. een woning welke nog gebouwd dient te worden of gedeeltelijk is gebouwd, wordt betaling in fases gedaan.

Betalingsfases variëren aanzienlijk en kunnen bestaan uit het volgende: 10 procent waarborgsom en het overgebleven deel bij voltooiing, of 10 procent waarborgsom en drie fase betalingen tijdens de bouw. Enkele van de laatste betalingen (bijvoorbeeld 5 procent) kunnen zes maanden worden ingehouden voor onderhoud en als ‘verzekering’ tegen defecten. Indien een eigendom al gedeeltelijk is gebouwd, kan de aannemer voor een hogere aanbetaling vragen, afhankelijk van het stadium van voltooiing.

Het contract bevat: het tijdschema voor de voltooiing van het eigendom; de data van de stadiumbetalingen; de datum van voltooiing en (misschien) sancties voor niet (tijdige) voltooiing; garanties voor de bouw van het werk; details over de verzekeringspolis van de aannemer (tegen niet-voltooiing); en een kopie van de plannen en tekeningen. Het grondplan en technische specificaties worden door beiden partijen ondertekend om te garanderen dat de grootte en de norm van de constructie worden nagekomen.

Het contract dient tevens een clausule te bevatten welke je toelaat minimaal 5 procent van de aankoopprijs voor zes maanden in te houden indien de aannemer niet in staat is enige fouten in de woning te verbeteren. Voordat betalingen worden verricht dient de voltooiing van iedere fase schriftelijk te worden bevestigd door je eigen architect of advocaat. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat betalingen op tijd worden gedaan, of je kunt alle voorgaande betalingen verspelen en het eigendom kan worden verkocht aan een andere koper.

OVERLEVINGSTIP
Het is belangrijk dat de aannemer of ontwikkelaar een verzekeringspolis (of ‘voltooiing’ garantie) heeft om je investeringen te beschermen voor het geval hij failliet gaat voordat de woning en haar infrastructuur zijn voltooid. Indien hij dit niet heeft, zou je niet van hem moeten kopen!

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: