Kosten

Extra kosten bij het kopen van onroerend goed in Griekenland

Kosten

Wanneer je in Griekenland een woning koopt dien je een aantal kosten te betalen, wat doorgaans tussen de 10 en 15 procent toevoegt aan de prijs, wat hoger is dan in veel andere landen.

Getaxeerde Belastingwaarde

De meeste kosten zijn gebaseerd op de ‘getaxeerde belastingwaarde’ ( antikimeniki acsia) van het eigendom, welke doorgaans lager is dan de daadwerkelijk betaalde prijs. Hoeveel lager hangt af van de locatie van de woning – woningen in druk bezochte gebieden of op eilanden neigen een hogere belastingwaarde te hebben dan woningen op afgelegen of minder populaire gebieden. De ‘getaxeerde belastingwaarde’ wordt berekend door de lokale belastingsautoriteiten gebaseerd op overheidstabellen en door gebruik te maken van criteria zoals de locatie, grootte en karakteristieken van een woning. Het is deze waarde die doorgaans vermeld staat op het definitieve aankoopcontract (aktetitel).

In sommige plattelandsgebieden kan de waarde worden besproken, maar in de meeste gebieden is deze vastgesteld. Je dient aan je advocaat te vragen om de ‘getaxeerde belastingwaarde’ van de woning die je wilt kopen na te gaan, en om hiervan een schriftelijke bevestiging te verkrijgen.

Aangifte doen beneden de ‘getaxeerde belastingwaarde’ leidt tot zware boetes evenals potentiële problemen wanneer je de woning verkoopt. Griekenland, samen met andere EU landen (bijvoorbeeld Portugal), is van plan om de ‘getaxeerde belastingwaarde’ te verhogen om deze meer in lijn te brengen met de werkelijke marktwaardes.

De te betalen prijzen bij het kopen van een woning in Griekenland kunnen het volgende omvatten:

  • Aankoop of overdrachtsbelastingen;
  • Belasting op Toegevoegde Waarde (enkel bij nieuwbouw);
  • Registratiekosten van het land;
  • Notaris kosten;
  • Kosten van de advocaat;
  • Gemeenschap of gemeentelijke belasting;
  • Kosten van een deskundig opziener (optioneel);
  • Honoraria van de verkopende agent;
  • Kosten van nutsbedrijven.

Aankoopbelasting

De belangrijkste kostenpost is de aankoop (of overdracht) belasting, welke gebaseerd is op de ‘getaxeerde belastingwaarde’ (zie Getaxeerde Belastingwaarde hierboven). Aankoopbelasting dient door de koper betaald te worden tegen een percentage van 7 procent over de eerste €15.000 en 9 procent over het overgebleven deel, tenzij het eigendom is gevestigd in een gebied dat beschermd wordt door een openbare brandweer (dit omvat de meeste gebieden die populair zijn bij buitenlandse kopers). Indien dit het geval is, worden de tarieven verhoogd tot 9 procent over de eerste €15.000 en 11 procent over het overgebleven deel.

Bijvoorbeeld, indien je een eigendom koopt dat zich bevindt in een gebied met een brandweer en getaxeerd is voor €100.000, dien je aan aankoopbelasting een totaal te betalen van €10.700 (€1.350 over de eerste €15.000 en €9.350 over de resterende €85.000).

De aankoopbelasting dient betaald te worden voordat het definitieve aankoopcontract is ondertekend en de notaris vereist een bewijs van betaling (het ontvangstbewijs) om de verkoop te autoriseren. De ingewikkeldheden van aankoopbelasting maken het bijna verplicht om juridisch advies te verkrijgen voor het doorgaan met de aankoop van een eigendom.

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Nieuwbouw met een bouwvergunning uitgegeven vanaf januari 2005 zijn onderworpen aan BTW tegen een tarief van 18 procent. Nieuwbouw met bouwvergunningen uitgegeven voor januari 2005 zijn niet onderworpen aan BTW, ongeacht wanneer het bouwwerk is voltooid.

Registratiekosten van het land

Registratiekosten van het land variëren van 0,3 procent tot 0,5 procent over de ‘getaxeerde belastingwaarde’ plus een kleine som voor zegelrechten en certificaten.

Notariskosten

De kosten voor de notaris, die het definitieve aankoopcontract afsluit en de verkoop officieel opstelt, zijn doorgaans tussen 1 en 2 procent over de ‘getaxeerde belastingwaarde’ van de woning. Deze kosten omvatten tevens kleine vastgestelde lasten voor elke pagina en documenten die inbegrepen zijn in het contract.

Juridische kosten

Juridische kosten die gerelateerd zijn aan de overdracht zijn bij een verkoop doorgaans maximaal 1 procent over de ‘getaxeerde belastingwaarde’. De daadwerkelijke prijs hangt af van de waarde van het eigendom. Jij en je advocaat dienen voorafgaand overeen te komen betreffende de kosten. Het aannemen van een advocaat en betalen van juridische kosten is optioneel, maar uiterst aanbevolen.

Gemeenschap of gemeentelijke belasting

Een gemeenschapbelasting van 3 procent van de overdrachtsbelasting het eigendom dient betaald te worden aan de lokale gemeente voor algemene openbare diensten zoals wegonderhoud. Onthoud dat deze belasting gelijktijdig met de aankoopbelasting aan de centrale belastingdienst betaalt dient te worden.

Kosten van een deskundig opziener

Indien je een deskundige in dienst neemt om het gebouw te inspecteren zal de vergoeding afhangen van het type onderzoek, eventuele speciale vereisten en de waarde van het eigendom of land. Een onderzoek kost minimaal €250.

Vergoeding verkopende agenten

Vergoedingen voor makelaarsagenten (doorgaans tussen 2 en 5 procent over de aankoopprijs) worden doorgaans betaald door beide partijen, waarbij de verkoper en koper beide de helft betalen. Soms wordt hier een bijdrage voor gemaakt bij het bepalen van de verkoopprijs, dus in feite betaalt de koper.

Kosten voor nutsbedrijven

Indien je een nieuw eigendom koopt betaal je doorgaans voor elektriciteit, gas en water aansluitingen en de installatie van meters. Je dient de aannemer of ontwikkelaar te vragen of hij de kosten van deze aansluitingen schriftelijk kan opleveren. In wederverkoop eigendommen zul je vermoedelijk moeten betalen voor de kosten van nieuwe contracten voor elektriciteit en water.

Lees meer

Was dit artikel nuttig?

Heeft u opmerkingen, updates of vragen over dit onderwerp? Stel hier uw vraag: